TERMENI ȘI CONDIȚII MERLINART.RO

Termeni și Condiții

 • Definiții

1.1 în cuprinsul prezentului document, următorii termeni vor avea, dacă din context nu rezultă altfel, înțelesurile specificate mai jos:

MerlinArt – reprezintă societatea comercială SC Învață să Zbori SRL., persoană juridică de naționalitate română, având sediul social în București, Bld Mărășești nr. 8, et. 1 , sector 4,  CUI: 37928088, Nr. Reg. Com. J40/11816/2017.

Site – Reprezintă Site-ul web aparținând MerlinArt, care se află la adresa www.MerlinArt.ro, prin intermediul căruia Utilizatorul are acces la informații privind serviciile și produsele oferite de către MerlinArt.

Serviciu – serviciu de comerț electronic condus exclusiv pe porțiunile public disponibile ale Site-ului, în sensul acordării posibilității Clientului să contracteze produse și/sau servicii folosind mijloace exclusiv electronice, incluzând și alte mijloace de comunicare la distanță (telefonic).

Vânzător – MerlinArt.ro

Cumpărător –  poate fi orice persoană fizică cu vârsta de peste 16 ani, sau persoană juridică care își creează un Cont în Site și/sau efectuează o comandă.

Client – Reprezintă persoana fizică cu vârsta de peste 16 ani care accesează Site-ul prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic), în scopuri private sau profesionale și necesită crearea unui Cont.

Utilizator – Reprezintă persoana fizică cu vârsta de peste 16 ani care accesează Site-ul prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic), în scopuri private sau profesionale și care a acceptat TERMENII ȘI CONDIȚIILE prezentului Site, îndeplinind în acest sens toate cerințele procesului de înregistrare.

Cont – ansamblul format dintr-o adresă de e-mail si o parola care permit unui singur Utilizator accesul la zone restricționate ale Site-ului prin care se face accesul la Serviciu.

Favorite – Permite Cumpărătorului/Utilizatorului să își creeze o listă de Produse și Servicii pe care dorește să le urmărească în vederea unei eventuale achiziții.

Coș – Secțiune din Cont care permite Cumpărătorului/Utilizatorului să adauge Produse sau Servicii pe care dorește să le achiziționeze la momentul adăugării sau la un moment ulterior;

Comanda – document electronic, generat ca urmare a accesării Site-ului de către un Client, prin care Clientul transmite către MerlinArt intenția de a achiziționa Produse și Servicii de pe Site.

Produse și Servicii – orice produs sau serviciu listat pe Site, inclusiv produsele și serviciile menționate în Comandă, care urmează a fi furnizate de către Vânzător către Cumpărător ca urmare a Contractului încheiat.

Campanie – acțiunea de a expune în scop comercial, exclusiv în mod electronic și doar prin intermediul site-ului un număr finit de produse având un stoc limitat și predefinit, pentru o perioadă limitată de timp stabilită de către MerlinArt.ro.

Conținut – reprezintă:

 • toate informațiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic;
 • conținutul oricărui e-mail trimis Clienților sau Utilizatorilor sau de către un angajat MerlinArt prin orice mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
 • informații legate de produsele, serviciile și/sau tarifele practicate de către MerlinArt într-o anumită perioadă;
 • date referitoare la MerlinArt, sau alte date privilegiate ale acesteia.

Recenzie – modalitate de exprimare a beneficiarului sau deținătorului unui Produs sau Serviciu față de un produs prin evaluare scrisă.

Document – Prezentele Termene și Condiții

Tranzacție – încasarea sau rambursarea unei sume rezultată din vânzarea unui Produs și/sau Serviciu de către MerlinArt, Cumpărătorului, prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreat de către Vânzător, indiferent de modalitatea de livrare.

Descriere – toate descrierile Produselor.

 • Politica de vânzare online

2.1 Accesul în vederea efectuării unei Comenzi îi este permis oricărui Utilizator/Cumpărător.

2.2 Toate informațiile folosite pentru descrierea Produselor si/sau a Serviciilor disponibile pe Site (imagini statice/dinamice/prezentări multimedia etc.) nu reprezintă o obligație contractuală din partea MerlinArt, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlul de prezentare.

2.3 Promoțiile/Ofertele prezente pe Site sunt valabile într-o anumita perioadă de timp și în limita stocului disponibil.

2.4 Prin lansarea unei Comenzi pe Site, Clientul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care MerlinArt își derulează operațiunile pe Site.

2.5 Notificarea primită de către Client, imediat după efectuarea Comenzii are rol de informare și nu reprezintă confirmarea Comenzii. Această notificare se face electronic (e-mail) sau telefonic.

2.6 Pentru motive justificate, MerlinArt își rezervă dreptul de a modifica cantitatea Produselor și/sau Serviciilor din Comandă. Dacă  modificăm cantitatea de Produse și/sau Servicii din Comandă,  vom anunța Clientul la adresa de e-mail sau la numărul de telefon puse la dispoziția MerlinArt la efectuarea Comenzii și vom returna contravaloarea acestora din suma achitată.

2.7 MerlinArt nu consideră o Comandă neconfirmată de către MerlinArt ca având valoarea unui Contract.

2.8 Contractul intră în vigoare la confirmarea Comenzii de către MerlinArt.

2.9 Toate tarifele aferente produselor sau serviciilor prezentate pe site sunt exprimate în lei (RON) sau în criptomodene Bitcoin (BTC).

2.10 Facturarea produselor achiziționate se face exclusiv în RON.

2.11 În cazul plăților online, MerlinArt nu este/nu poate fi făcut responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Cumpărător, incluzând dar nelimitându-se la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a acestuia diferă de RON. Responsabilitatea pentru această acțiune o poartă numai Cumpărătorul.

2.12 Detaliile de livrare a produselor incluzând dar nelimitând-se la timpul necesar livrării nu constituie o obligație contractuală din partea MerlinArt.ro, fără ca vreo parte sa poată să pretindă celeilalte daune-interese, în cazul în care oricare parte poate fi sau este prejudiciată în orice mod de pe urma încălcării acestora.

Documentul și informațiile puse la dispoziție de către MerlinArt pe Site vor sta la baza Contractului astfel încheiat.

Termenii și Condițiile de utilizare pot fi modificate oricând prin actualizarea prezentului Site, aceste modificări devenind obligatorii și cu efect imediat pentru toți Utilizatorii/Clienții.

 • Comanda

3.1 Clientul/Utilizatorul poate efectua Comenzi pe Site prin adăugarea Produselor și/sau Serviciilor dorite în coșul de cumpărături, urmând a finaliza Comanda, efectuând plata prin una dintre modalitățile indicate expres.

3.2 . Odată adăugat în coșul de cumpărături, un Produs și/sau un Serviciu este disponibil pentru achiziție în măsura în care există stoc disponibil pentru aceasta. Adăugarea unui Produs/Serviciu în coșul de cumpărături, în lipsa finalizării Comenzii, nu atrage după sine înregistrarea Comenzii, implicit nici rezervarea automată a Produsului/Serviciului.

3.3 Prin finalizarea comenzii, Clientul consimte ca toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării comenzii, denumită în cadrul acestui document și comanda emisă.

3.4 Prin finalizarea comenzii, Clientul consimte că MerlinArt îl poate contacta prin orice mijloc disponibil/agreat de MerlinArt, în orice situație în care este necesară contactarea clientului.

3.5 MerlinArt poate denunța unilateral comanda efectuată de către Client, în urma unei notificări prealabile adresate Clientului, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:

 • neacceptarea de către banca emitentă a cardului Clientului, a tranzacției, în cazul de plății online;
 • invalidarea tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de MerlinArt, în cazul plății online;
 • datele furnizate de către Client, pe site sunt incomplete sau incorecte;
 • activitatea Clientului pe site poate și/sau produce daune de orice natură, sau prejudiciază în orice fel MerlinArt și/sau partenerii acestuia;
 • realizarea a mai mult de două livrări consecutive, eșuate;
 • pentru alte motive obiective.

Factura se va emite pe baza datelor furnizate de către Client în procesul de creare Cont, și prin Comanda plasată. MerlinArt nu este responsabil și nu poate fi ținut răspunzător pentru furnizarea unor date incorecte, incomplete și/sau neadevărate la momentul creării Contului și la data plasării Comenzii de către Client/Utilizator

Recomandăm Clienților/Utilizatorilor să verifice datele furnizate către MerlinArt în baza cărora se va emite factura aferentă Comenzilor.

 • Transport

4.1 Livrarea către Client a produselor/serviciilor achiziționate, este efectuată prin intermediul unei firme de curierat rapid. Firma de curierat rapid, prelucrează date cu caracter personal ale Clientului MerlinArt, exclusiv pentru prestarea serviciilor de transport a produselor achiziționate de aceștia de pe website-ul companiei și numai cu respectarea întocmai a prezentului document Termeni și Condiții MerlinArt. De asemenea, terții parteneri ai firmei de curierat rapid, mandatați pentru îndeplinirea serviciilor de transport, care procesează date cu caracter personal ale Clienților MerlinArt, sunt ținuți la respectarea întocmai a termenilor și condițiilor legii cu privire la siguranța prelucrării datelor cu caracter personal și a prezentului document Termeni și Condiții MerlinArt. În acest sens, firma de curierat rapid poate contacta Clienții MerlinArt prin orice mijloc de comunicare (e-mail, telefon, SMS) în limitele și în scopul prevăzut în prezentul articol.

4.2 MerlinArt își asumă responsabilitatea pentru ambalarea corespunzătoare a Produselor și va asigura transmiterea documentelor însoțitoare în vederea livrării Produselor.

4.3 MerlinArt efectuează livrarea Produselor și prestarea Serviciilor numai pe teritoriul României.

4.4 În cazul în care MerlinArt nu poate executa Contractul din cauză că Produsul nu este disponibil, MerlinArt va informa Clientul despre această situație.

4.5 Detaliile de livrare a Produselor/Serviciilor incluzând, dar nelimitând-se la timpul necesar livrării, nu constituie o obligație contractuală din partea MerlinArt, fără ca vreo parte să poată pretinde celeilalte daune-interese, în cazul în care oricare dintre părți poate fi sau este prejudiciată în orice mod de pe urma încălcării acestora.

4.6. Termenul de livrare al produselor este de maxim 5 zile lucrătoare, de la data plasării comenzii și înregistrării plății.

 • Transferul proprietății Produselor

5.1 În afară de cazul în care este agreat de către MerlinArt și Client diferit, proprietatea asupra Produselor va fi transferată la livrare, după efectuarea plății din partea Clientului în locația indicată în Comandă (înțelegând prin livrare – semnarea de primire a documentului de transport furnizat de către Curier).

 • Retur

6.1  Produsele achiziționate prin intermediul unui CONTRACT la distanță se pot returna, în următoarele situații:

Coletele prezintă deteriorări severe sau produsele prezintă defecte de fabricație.

Coletele ce nu corespund din punct de vedere estetic (care prezintă deteriorări evidente) vor fi refuzate.  Pentru a se evita neînțelegerile, coletul va fi fotografiat și se va întocmi împreună cu reprezentantul firmei de curierat un proces verbal în care se va specifica starea coletului.

6.2 Produsele au fost livrate sau facturate greșit; în cazul în care produsele sunt livrate greșit (produsele sunt personalizate cu datele unor terți), CLIENTUL va notifica MerlinArt.ro cu promptitudine în vederea remedierii situației și va urma întocmai instrucțiunile comunicate de către MerlinArt.ro (returul/distrugerea informațiilor cu privire la terții respectivi) neavând niciun drept asupra datelor/produselor respective care nu-i aparțin.

6.3. Produsele au specificații eronate pe site față de realitate.

6.4. Consumatorul are dreptul de a denunța unilateral contractul la distanță, fără penalități și fără invocarea unui motiv, în termen de 14 zile lucrătoare de la primirea produsului sau, în cazul prestărilor de servicii, de la încheierea contractului, cu excepția produselor personalizate care nu pot fi returnate conform Ordonanței de Urgenta 34/2014 din 04.06.2014 articolul 16 punctul c. Furnizarea de produse confecționate după specificațiile prezentate de consumator sau personalizate în mod clar. Singurele costuri care pot cădea în sarcina consumatorului sunt cheltuielile directe de returnare a produselor conf. O.G. 130/2000 și modificările din OUG 34/ 2014, pentru persoanele fizice ce achiziționează produse de pe site-uri, folosind tehnicile de comunicare la distanță, aplicând-se definițiile cuprinse in O.G. 34/2014 art. 16. Returnarea produselor trebuie să se facă pe cât este posibil în ambalajul original, dar cu toate accesoriile și documentele și fără să prezinte nici o urmă de deteriorare sau uzură, trebuie să fie noi, fără să fi fost purtate sau folosite de nici un fel (spălate, impregnate cu parfum sau odorizante de camera, etc), trebuie sa fie complete (împreună cu toate accesoriile și etichetele sale). Deteriorarea produselor sau punerea într-o stare de ne vandabilitate duce la refuzarea returului.

6.5. CLIENTUL este obligat să notifice MerlinArt.ro intenția sa de a returna produsele achiziționate, pe adresa hello@MerlinArt.ro, in termen de maxim 14 zile lucrătoare de la primirea produselor și/sau serviciilor și comunicarea acestui fapt către MerlinArt.ro.

În eventualitatea în care produsul achiziționat prezintă vicii de fabricație, acesta va fi înlocuit cu un produs nou, cu condiția notificării în scris a MerlinArt.ro în termen de 14 zile de la recepționarea produsului. Dacă înlocuirea nu este posibilă, se va returna contravaloarea lui sau se poate achiziționa un alt produs.

 • Dreptul de proprietate intelectuală

7.1 Informațiile publicate pe MerlinArt.ro aparțin site-ului, prin urmare, aceste informații nu pot fi publicate, transmise, copiate prin orice metodă fără acordul scris acordat în prealabil al reprezentantului legal al societății SC Învață să Zbori SRL. care administrează site-ul. Nerespectarea acestor condiții se pedepsește conform legii în vigoare. Orice încălcare a drepturilor de autor poate fi sesizată pe adresa de mail hello@MerlinArt.ro

 • Proprietatea fișierelor: permisiuni, responsabilitate, restricții

8.1 SC Învață să Zbori SRL nu pretinde proprietatea asupra conținutului fișierelor pe care Utilizatorul/Clientul le încarcă prin Serviciile noastre de personalizare a produselor. Utilizatorul/Clientul este exclusiv responsabil pentru fișierele încărcate în site-ul MerlinArt.ro

8.2 Utilizând Serviciile de personalizare a produselor, Utilizatorul/Clientul garantează că pentru fiecare fișier (imagini, video etc.) are toate permisiunile necesare, inclusiv de la drepturile de autor și alți deținători de drepturi de proprietate intelectuală să distribuie, să transfere și să stocheze și/sau să le facă disponibile ca parte a serviciilor de personalizare oferite de MerlinArt.ro

8.3 Prin încărcarea fișierelor în cadrul personalizării Produselor, Utilizatorul/Clientul se obligă la respectarea următoarelor condiții:

Clientul este de acord să nu transfere, distribuie sau să stocheze fișiere care:

 • sunt obscene, defăimătoare, calomnioase, profane, indecente sau ilegale;
 • conțin pornografie infantilă;
 • promovează rasismul, violența sau ura;
 • sunt false sau înșelătoare;
 • încalcă sau însușesc drepturile de proprietate intelectuală, drepturile de confidențialitate, inclusiv drepturile de protecție a datelor cu caracter personal și/sau orice alt tip de drepturi;
 • încalcă orice lege sau reglementare aplicabilă;
 • constituie “discurs de ură” indiferent dacă se adresează unui individ sau unui grup și dacă se bazează pe rasă, sex, naționalitate, apartenență religioasă, orientare sexuală sau limbă a unui astfel de individ sau grup;
 • promovează jocurile de noroc sau vânzarea/utilizarea băuturilor alcoolice, produse din tutun sau droguri ilegale.
 • Scrierea de Recenzii

9.1 Scrierea de Recenzii se poate face de către Utilizatori/Clienți/Cumpărători în secțiunea de “Recenzii”. Informațiile înscrise pot fi atât pozitive, cât și negative și se vor referi la caracteristicile și modul de folosire al unui produs sau serviciu.

9.2 În momentul înregistrării unei anumite Recenzii, Utilizatorii/Clienții/Cumpărătorii acordă Vânzătorului o licență neexclusivă, perpetuă, irevocabilă, nelimitată teritorial și dau dreptul Vânzătorului de a utiliza, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, distribui și de a afișa acest conținut.

9.3 În momentul înregistrării unei anumite Recenzii, Utilizatorul/Clientul/Cumpărătorul se obligă la respectarea următoarelor condiții:

 • Să facă referiri doar la produsele comandate, evitând informații legate de aspecte ce pot suferi modificări (preț sau oferte promoționale);
 • Să utilizeze un limbaj corespunzător, neofensator, fără termeni care pot jigni sau afecta în orice fel oricare alt Utilizator/Client/Cumpărător;
 • Nu încalcă sau însușesc drepturile de proprietate intelectuală, drepturile de confidențialitate, inclusiv drepturile de protecție a datelor cu caracter personal și/sau orice alt tip de drepturi;
 • Să nu furnizeze sau să solicite, în niciun mod și în nicio măsură, date personale (detaliile de contact, informații despre adresa de livrare sau de domiciliu, numere de telefon, adrese de email, nume și/sau prenume etc.) sau orice altă informație care poate determina dezvăluirea acestor date personale;
 • Nu încalcă orice lege sau reglementare aplicabilă;

9.4 Când o Recenzie este semnalată de către un Utilizator/Client/Cumpărător ca având un conținut inadecvat, dintr-o perspectivă strict subiectivă, acest conținut este examinat cu atenție de către Vânzător pentru a determina dacă încalcă Termenii și Condițiile acestui Site. Textele, fotografiile sau videoclipurile introduse sunt eliminate din Site numai după examinarea acestora de către Vânzător.

 • Responsabilitate

10.1 MerlinArt nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Clientul sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de catre MerlinArt a oricăreia dintre obligațiile sale conform Comenzii și/sau pentru daune care rezultă din utilizarea Produselor și Serviciilor după livrare și în special pentru pierderea acestora.

10.2 Prin achiziționarea produselor MerlinArt.ro, clienții înțeleg în ce constau acestea și își asumă deplina responsabilitate de a folosi și a face personal toate demersurile necesare pentru a aduce schimbările dorite în viața lor, că vor păstra doar pentru uzul lor personal sau al persoanei pentru care au fost create special / personalizat instrumentele de lucru și le vor folosi întocmai astfel cum li s-a indicat, creatorii ei nefiind responsabili în niciun fel de modul în care clienții / utilizatorii aleg să folosească, în viața lor, informațiile și instrumentele de lucru prezentate sau puse la dispoziție de MerlinArt.ro.

 • Prelucrarea datelor cu caracter personal

11.1 MerlinArt prelucrează date cu caracter personal în cadrul Site-ului www.MerlinArt.ro . Condițiile în care se desfășoară prelucrarea datelor cu caracter personal pot fi accesate la Politica de Confidențialitate, care face parte din prezentul Document.

 • Utilizarea cookie-urilor

12.1  Politica de utilizare a cookie-urilor face parte din prezentul Document.

 • Legea Aplicabila

13.1 Eventualele dispute în legătură cu executarea contractului vor fi rezolvate intre Vânzător si Client pe cale amiabilă, în caz contrar, părțile putând-se adresa instanțelor judecătorești române competente din Municipiul București pentru a fi soluționate pe cale litigioasă.