Politica de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Respectarea dreptului la confidențialitate a datelor cu caracter personal.

S.C. Învață să Zbori S.R.L., persoană juridică de naționalitate română, având sediul social în Municipiul Bucuresti, sector 4, Bld. Mărășești Nr.8, Et. 1, CUI: 37928088, Nr. Reg. Com. J40/11816/2017 prelucrează date cu caracter personal furnizate de către Utilizatori / Clienți / Cumpărători în scopul derulării activității de comerț cu amănuntul prin intermediul magazinului online, www.MerlinArt.ro .

S.C. Învață să Zbori S.R.L. respectă dreptul la confidențialitate. Această politică rezumă informațiile identificabile personal pe care le putem colecta prin intermediul website-ului și modul în care putem utiliza aceste date. S.C. Învață să Zbori S.R.L. va culege numai informații pe care Utilizatorul / Clientul / Cumpărătorul le oferă voluntar.

Date cu caracter personal

Datele cu caracter personal ce pot fi colectate sunt: numele, numărul de telefon, adresa de email, adresa sau alte date cu caracter personal în măsura în care acestea sunt trimise de către vizitator prin intermediul formularului de comandă sau prin înregistrarea unui nou Cont în Site. În cadrul paginii personale a Utilizatorului (Contul meu) din site-ul www.MerlinArt.ro, utilizatorul are posibilitatea să adauge informații suplimentare, precum adresa alternativă de e-mail, datele cardului bancar, data și locul nașterii etc. Atunci când Utilizatorul / Clientul / Cumpărătorul plasează o comandă, furnizează informații precum: produsul dorit, nume și prenume, adresa de livrare, detalii de facturare, metoda de plată, număr de telefon, datele cardului bancar etc. De asemenea, datele de mai sus sunt colectate de S.C. Învață să Zbori S.R.L. în măsura în care aceste date sunt comunicate de vizitator prin telefon.

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal

S.C. Învață să Zbori S.R.L. prin site-ul www.MerlinArt.ro colectează și prelucrează date cu caracter personal în următoarele scopuri:

 • În scop de vânzare produse online în urma comenzii primite de la Client (prelucrare comenzilor – preluare, validare, expediere, facturare)
 • Crearea și administrarea paginii personale de Utilizator (Contul meu) în cadrul site-ului
 • În scopul soluționării problemelor de orice natură referitoare la o Comandă, Produse și Servicii
 • Asigurarea serviciilor de suport pentru răspunderea la întrebările Utilizatorului / Clientului / Cumpărătorului referitoare la Comenzi, Produse și Servicii
 • În scop de marketing, pentru îmbunătățirea permanentă a calității Produselor și Serviciilor oferite
 • În scop de marketing – prin folosirea anumitor date ale Utilizatorului / Clientului / Cumpărătorului pentru a identifica comportamentul acestuia în Site și îmbunătățirea calității Produselor și Serviciilor oferite.
 • În anumite situații, putem baza activitățile de marketing pe interesul nostru legitim de a promova site-ul www.MerlinArt.ro și activitatea comercială. În orice situație în care folosim informații privind Utilizatorul / Clientul / Cumpărătorul pentru interesul nostru legitim, luăm toate măsurile necesare pentru ca drepturile și libertățile fundamentale ale Utilizatorului / Clientului / Cumpărătorului să nu fie afectate.
 • În scop de protecție a site-ului web și a utilizatorilor site-ului www.MerlinArt.ro față de atacuri cibernetice
 • În scop de prevenire și detectare a tentativelor de fraudă, inclusiv transmiterea unor informații către autoritățile publice competente

Cât se păstrează datele cu caracter personal

În cazul Utilizatorilor / Clienților / Cumpărătorilor care și-au creat un Cont personal pe site, S.C. Învață să Zbori S.R.L. păstrează datele cu caracter personal cât timp aceștia au contul activ în site-ul www.MerlinArt.ro .

În cazul Utilizatorilor care au înaintat o comandă fără Cont personal pe site, datele cu caracter personal se păstrează timp de 1 an de la furnizarea lor catre S.C. Învață să Zbori S.R.L.

Utilizatorul / Clientul / Cumpărătorul are dreptul de a solicita oricând ștergerea anumitor informații sau închiderea contului, urmând ca S.C. Învață să Zbori S.R.L. să dea curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații inclusiv ulterior inchiderii contului, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.

Cui transmitem datele cu caracter personal

S.C. Învață să Zbori S.R.L. poate transmite date cu caracter personal următoarelor categorii de destinatari:

 • Furnizorilor serviciilor de curierat
 • Furnizorilor de servicii de plată/bancare
 • Furnizorilor de servicii IT
 • Furnizorilor de servicii de marketing (Ex: Google Analytics, Google AdWords)
 • Autorităților statului (inclusiv dar fără a se limita la autorități fiscale, autorități de protecție a consumatorilor, organele statului competente în materie penală etc.), ca urmare a unei obligații legale a Vânzătorului.

Accesul la datele cu caracter personal ale Utilizatorilor / Clienților / Cumpărătorilor de către persoane juridice de drept privat se realizează în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor și confidențialitatea informațiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceștia.

În ce țări transferăm datele cu caracter personal

S.C. Învață să Zbori S.R.L. colectează și prelucrează date cu caracter personal pe teritoriul României. Cu toate acestea, este posibil să transferăm anumite date cu caracter personal unor entități din Uniunea Europeană sau în afara Uniunii, inclusiv în țări cărora Comisia Europeană nu le-a recunoscut un nivel adecvat de protecție a datelor.

Vom lua întotdeauna măsuri pentru a ne asigura că orice transfer internațional de date cu caracter personal este gestionat cu atenție cu scopul de a vă proteja drepturile și interesele. Transferurile către furnizorii de servicii și alte părți terțe vor fi întotdeauna protejate prin angajamente contractuale și, după caz, prin alte garanții, cum ar fi clauzele contractuale standard emise de Comisia Europeană sau schemele de certificare, precum Scutul de confidențialitate pentru protecția datelor cu caracter personal transferate din interiorul UE către Statele Unite ale Americii.

Pentru a afla mai multe informații despre țările în care transferăm datele cu caracter personal, ne puteți contacta folosind adresa de e-mail hello@invatasazbori.ro.

Drepturi

În conformitate cu prevederile Regulamentului 2016/679/UE, în calitate de subiect de date, orice Utilizator / Client / Cumpărător are următoarele drepturi:

 • Dreptul la informare și acces

Orice Utilizator / Client / Cumpărător are dreptul de a i se comunica, la cerere, dacă datele lui cu caracter personal sunt prelucrate. În cazul în care datele personale sunt prelucrate, acesta are dreptul de a solicita accesarea acestora prin a obține o copie a datelor cu caracter personal prelucrate.

 • Dreptul la rectificare

Utilizatorul / Clientul / Cumpărătorul are dreptul de a solicita rectificarea datelor sale cu caracter personal incorecte și poate completa datele incomplete când va considera necesar.

 • “Dreptul de a fi uitat” sau Dreptul la ștergere

Utilizatorul / Clientul / Cumpărătorul are dreptul, în condițiile legii, de a solicita ștergerea datelor sale cu caracter personal.

 • Dreptul la restricționare

Utilizatorul / Clientul / Cumpărătorul are dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor sale cu caracter personal. În acest caz, datele pot fi marcate și prelucrate de către S.C. Învață să Zbori S.R.L. doar în anumite scopuri.

 • Dreptul de a retrage consimțământul

Utilizatorul / Clientul / Cumpărătorul are dreptul de a-și retrage consimțământul în orice moment, atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal în cauză a fost efectuată pe baza consimțământului.

 • Dreptul la portabilitatea datelor

Utilizatorul / Clientul / Cumpărătorul are dreptul de a primi datele cu caracter personal furnizate, în format structurat, uzual și care poate fi identificat de aparate. Acesta are dreptul de a transmite aceste date unei alte entități, fără obiecții din partea companiei S.C. Învață să Zbori S.R.L.

 • Dreptul la opoziție

Utilizatorul / Clientul / Cumpărătorul are dreptul să se opună oricând față de prelucrarea datelor sale cu caracter personal de către www.MerlinArt.ro , în special în scop de marketing direct. Acesta poate solicita încetarea prelucrării datelor în interesul nostru legitim. În urma solicitării, S.C. Învață să Zbori S.R.L. se angajează să nu mai prelucreze date cu caracter personal în scopul respectiv. Exercitarea acestui drept nu presupune costuri. Acest drept poate fi invalidat în special dacă prelucrarea de date cu caracter personal în cauză este necesară pentru formalitățile aferente încheierii unui contract sau pentru îndeplinirea unui contract deja încheiat.

 • Dreptul de a depune o plângere

Utilizatorul / Clientul / Cumpărătorul are dreptul de a depunde oricând o plângere către S.C. Învață să Zbori S.R.L. sau către autoritatea competentă privind protecția datelor: Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) – www.dataprotection.ro

Fără a va afecta dreptul dvs de a contacta în orice moment autoritatea de supraveghere, vă rugăm să ne contactați în prealabil, și vă promitem că vom depune toate eforturile necesare pentru a rezolva orice problemă pe cale amiabilă.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.